APPRAISER Rzeczoznawca Majątkowy
poinformuj znajomego

Stowarzyszenia

Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych



Google




Cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania (w zł)
I kwartał 2006 II kwartał 2006 III kwartał 2006 IV kwartał 2006
2 560 zł 2 445 zł 2 557 zł 2 619 zł
(źródło: GUS)

Mieszkania oddane do użytkowania w 2007 r.
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
9 390 8 737
(źródło: GUS)

Inflacja
I '07 / I '06 II '07 / II '06 I '07 / XII '06 II '07 / I '07
1,6 1,9 0,3 0,4
(źródło: GUS)

Podstawowe stopy procentowe
STOPA PROCENTOWA: OPROCENTOWANIE OBOWIĄZUJE OD DNIA
Stopa referencyjna 4,00 2006-03-01
Kredyt lombardowy 5,50 2006-03-01
Stopa depozytowa NBP 2,50 2006-03-01
Redyskonto weksli 4,25 2006-03-01
(źródło: NBP)

Adresy ważnych stron
Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych - www.pfva.com.pl
Biuletyn Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Zamówień Publicznych - www.uzp.gov.pl
Główny Urząd Statystyczny - www.stat.gov.pl
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - www.sejm.gov.pl
Dienniki Ustaw i Monitory Polskie - www.abc.com.pl



Prawo
USTAWY:
Ustawa o gospodarce nieruchomościami >>>
Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego >>>
Ustawa o własności lokali >>>
Ustawa Prawo spółdzielcze >>>
ROZPORZĄDZENIA:
Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie >>>
  Kraków   Miechów   Kielce   Charsznica   Gołcza   Kozłów   Książ Wielki   Racławice   Słaboszów   Iwanowice   Jerzmanowice-Przeginia   Kocmyrzów-Luborzyca   Michałowice   Skała   Słomniki   Zielonki   Klucze   Olkusz   Wolbrom   Proszowice   Radziemice   Biskupice   Jędrzejów   Sędziszów   Pińczów   Działoszyce   Kazimierza Wielka


Copyright 2006 by rzeczoznawca-majatkowy.pl